Bas te gast bij de Oersterk podcast

Inspireer elkaar.

Home | OndernemenSpirituele ervaringenZielenmissie |

Bas te gast bij de Oersterk Podcast

Bas te gast bij de Oersterk Podcast

In deze aflevering van de Oersterk Podcast bij Richard de Leth legt Bas meer uit wat Business Readings zijn en hoe hij dit toepast binnen het bedrijfsleven.

Het doel van de Business Readings is altijd tweeledig geweest.

Aan de ene kant het oplossen van (complexe) uitdagingen binnen het bedrijfsleven via afstemming. Op die manier komt de energetische laag naar voren en komt diepte in zowel het proces als de oplossing rondom de uitdaging.

Aan de andere kant draagt Bas via zijn werk graag bij aan het opengooien van spiritualiteit en zingeving in het bedrijfsleven.

Vaak pakken ondernemers hun bedrijf rationeel aan. Maar, hoe zou het zijn op het moment dat er afstemming komt vanuit de energetische wereld gecombineerd met de gebruikelijke rationele ingangen? Nog vaak zijn ondernemers terughoudend over hun spirituele ervaringen terwijl hier echt een grote kans ligt om vanuit afstemming op de diepere energetische lagen te werken en anderen te inspireren. Zo mooi:).

Veel kijk en luisterplezier:).

Bas van Vugt te gast in de Oersterk Podcast van Richard de Leth